REMA 1000 MONGSTAD

Navn: Rema 1000 Mongstad
Oppdragsgiver: Raugstad Eiendom AS
Bygg : VA/Sanitær
Bruk: Næring
Start:Februar 2017
Ferdigstilling: November 2017