SLØVÅG NÆRINGSBYGG

Navn: Sløvåg Næringsbygg
Oppdragsgiver: Helgesen Tekniske Bygg AS
Bygg: 7500m2/VA/SANITÆR/VARME
Bruk: Hotell/Restaurant/konferanse/butikker/næring
Ferdigstilling: 01.11-14