Verksemda var i ei årrekkje vore stasjonert på Hundvin i Lindås kommune. Dei seinare år har verksemda vore stasjonert på Mongstad, og frå 2015 i nye framtidsretta lokaler for kontor og utsal på Litlås industriområde.

Om Lindås VVS

I 2006 gjennomførte verksemda eit generasjonsskifte og Nils-Arne Træland tok over som dagleg leiar.

Verksemda har i dag 9 ansatte, 5 rørleggarar, ein lærling og ein tømrar.

Etter mange år i bransjen har me opparbeidd oss mykje kunnskap båe mot privatmarked og mot olje & gass relatert industri.

Om Lindås VVS

I 2006 gjennomførte verksemda eit generasjonsskifte og Nils-Arne Træland tok over som dagleg leiar.

Verksemda har i dag 9 ansatte, 5 rørleggarar, ein lærling og ein tømrar.

Etter mange år i bransjen har me opparbeidd oss mykje kunnskap båe mot privatmarked og mot olje & gass relatert industri.

Med kunder rundt om kring i landet er også reisejobber ein del av vår kvardag.

Lindås VVS Nils Træland har dei siste åra vakse jamnt og trutt og er ei solid verksemnd dyktige medarbeidarar.

Se også